Dagsarkiv: 5 oktober, 2010

Utvald

I dag känner jag mig alldeles hedrad och utvald!  Är en bland ca. 10.000 öster- och västerbottningar, som fått äran att fylla i ett frågeformulär på 15 sidor med 75 punkter. Det gäller de äldres situation, åsikter om, och möjligheter till ett gott liv.

De har skickat det till 65, 70, 75, och 80-åringar. Därför att det finns väldigt lite kunskap om hur regionalpolitiken påverkar äldres tillvaro och livsvillkor, sägs det. Frågorna ställs om intressen, umgänge, ekonomi, makt och inflytande. Ett syfte är att ”undersökningen” skall fungera som redskap vid planering av kommunernas famtida äldreomsorg.

Jag undrar jag vad man kan få för resultat av det hela!? Hoppas bara att det blir till någon nytta. Men trots att jag är lite skeptisk till all statistik, så gav jag en timme av min dyrbara tid till att kryssa för de svarsalternativ som jag tyckte passade för min del!

Annons