Månadsarkiv: december 2010

Förväntningar

Nyårslöften ger jag inte, de skulle jag i alla fall glömma (minnet är inte så långt längre.) Vad kan då en 70-åring ha för förväntningar på ett nytt år? Ja, säg det! Kanske bäst att inte förvänta sig något alls, men så ekelt vill man ju inte ta det!
Alltså förväntar jag mig att:
1. – ingenting skall förändras från nuläget för min och gubbens del.
2. – barn och barnbarn får vara friska.
3. – inga stora naturkatastrofer inträffar.
4. – levnadskostnaderna inte stiger med mer än 10€/mån.
5. – tro, hopp och kärlek existerar hos alla.
6. – besöka Elovena och träffa många andra bloggvänner IRL 2011.

Blir det bra så? 😮

GOTT NYTT ÅR !

Annons

Mera rättigheter

Artikel 2 –
Rätt till liv:

1. Var och en har rätt till liv.

2. Ingen får dömas till döden eller avrättas.

Kom inte på något annat att skriva i dag heller, så det blev denna vår andra rättighet i EU. Alla vet väl vilka rättigheter vi har men kanske det inte skadar att repetera. Med dem följer ju också skyldigheter skulle jag tro!

Ha en bra årets nästsista dag! 8)

Rättigheter

Inspirerad av Elovenas lilla traktor och tändsticksask ska jag visa upp min minibok. ”Europaparlamentet, rådet och komissionen tillkännager högtidligt denna text såsom stadga om de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen.

Detta skedde i Nice den sjunde december tjugohundra”

Artikel 1 – Människans värdighet:

Människans värdighet är okränkbar. Den skall respekteras och skyddas.

På grund av bloggtorka kunde en utväg vara att skriva en artikel om dan, det finns ju 50 i min lilla bok! Vi får se hur det blir! 8)

Barnsligt

I dag på menlösa barns dag, (viattomien lasten päivä) har jag haft förmånen att bli omskött av en treåring. Som jag tidigare nämnt har vi en lekpark med rutschbanor i närheten. Lite kallt tyckte jag det var men lilleman var av annan åsikt, så det var bara att paltra på sig tillräckligt och plumsa iväg. Den här gången tog också jag ett par extra byxor och en kudde med! 😉  Det såg så trevligt ut när lilleman for iväg och skrattade när han landade i den mjuka snön.  Ritsch, rutsch, filibom-bom-bom, så for lilla mamsell Ros, som skjuten ur en kanon, rakt i snödrivan, till lillemans stora förtjusning! 😀  En tupplur tog vi också mitt på dagen och somnade till katten Janssons och husmusens juläventyr. Nöjda med dagen var vi när pappa hämtade lilleman efter jobbet!  8)

Annandags läsning

Inte för att det är någon trevlig läsning, men man tager vad man haver. Råkade här före julen se en ny bok om kejsar Nikolaj den andra och hans familjs öden, skriven av Jorma och Päivi Tuomi-Nikula 2010. En tragisk historia som jag läst förut, men som jag ändå lånade för att repetera lite årtal och vad som hände i Finland för mer än 100 år sedan, när generalguvernör Bobrikov hade tänkt förryska vårt land. Läsvärd bok, visst har finländarna fått kämpa för vår frihet och för våra språk!

Ljuvlig juldag

Utsikt från köksfönstret när juldagsmorgon glimmar, eller förmiddag är det, och en blek sol börjar titta fram, ljuset återvänder till vår vackra vita vintervärld! Vackert så!

Skönt att vi nu är på den bättre sidan om julen. Snart börjar livet gå sin gilla gång för de som stressat, liksom för oss som inte låtit oss påverkas av julstressen, får man hoppas!

 God fortsättning på julfirandet!

JULEN 2010

EN VARM JULHÄLSNING TILL ER ALLA!

TILL HÖG, TILL LÅG, TILL RIK, TILL ARM,

KOM HELGA JULEFRID.

KOM BARNAGLAD, KOM HJÄRTEVARM

 I VÄRLDENS VINTERTID.

DU ENDE SOM EJ SKIFTAR OM,

VÅR HERRE OCH VÅR KONUNG KOM.

TILL HÖG, TILL LÅG, TILL RIK, TILL ARM

KOM GLAD OCH HJÄRTEVARM.

En riktigt skön, lugn och fridfull julhelg tillönskar lma alla som tittar in på lizzyfix. Stor varm julekram!

Husguden intagen och påtänd

Den Svåra Julsnuvan slog till så här passligt några dagar före Jul. Antar vi måste skjuta upp Julen på obestämd tid eller inhibera den helt. Kanske är det bäst så. Ingen fest, ingen jäst?, under täcket är det bäst! 😀 Som tur är hann jag inte börja städa, det skulle ju ha varit bortkastad möda, nu när vi ändå inte ska fira!

På tal om ”husguden”, står den i en vrå oklädd, bara lite slingor med ljus får den hålla till godo med. Vi har inte hämtat den från skogen, den har hållit till i ett förråd sen i januari.

Något frossande i matväg blir det inte, lämplig tid att banta lite, allt smakar likadant, smaklökarna fungerar inte. Kommer någon på besök har jag bara bak … terier att bjuda på! 😦  Men varför klaga, det finns de som har det värre, mycket, mycket värre  men det är ju ingen tröst.
 P.S. Det kan ju hända att det var en helt annan tid på året som Jesus föddes, så det är bäst att minnas honom och vad han sagt och gjort varje dag.

   God och Fridfull Jul!

Slutgrubblat för tomten

Tåmttä han kliiver på höjskolla saan
Säss å tar åv se skooa
Höögst ondi taatsi, såm an är vaan
Nederåm svälonas booa
Nu är svälonas booa toom
Saan närmber maj, tå allt böri bloom
Hiiååt di kåmber ååter
Fluuer, kvittrar å lååter

Svälona ti fluuer jo vääden åmm
Mytsi di åt tåmttä berättar
Int naa äntå åm gååtå, såmm,
alder fråån sinnä lättar
Dsinom en sprundså i trangan vråå
lyyser på gobbä från mååna en stråål
Måånjuus i stsäddsi blänker
Tåmttä grobblar å tänker

Skooje ha tystna, int en suus
Liivä på ååkrä ha dåmna
Langt från ååge hörs forssä bruus
Tycks heila vääden ha såmna
Tomttä lyystrar; å halft såm en drööm
Tycker sä gliidandes neer i en strööm
Ondrar, vartååt vi ska fara
Ondrar vann källdå må vara

Köldä åm nattä på vinträ ä svåår
Stsärnona gliiser å blinkar
Öga på tåmttä ä vååt åv en tåår
Mååna åt gobbä vinkar
Mörkrä täätnar kring bygd å land
Snöö ligger kald på sjöö å strand
Bjärcka å aspa staar nätsin
Tåmttä eismen är vätsin.

Tomten kom inte fram till något svar på sin fråga, kanske det är många andra som inte gjort det heller …

          Trevlig kväll!

Tomten funderar mera

Han riiver i håårä allt ‘an förmåår, skakar på hövå å ondrar

”Nää, hä fråågå är noo alltför svåår hor håårt ja änn tänker å fondrar

Nu haar int ja tiide ti grobel na meir

Arbeitstiima ti vaal jo allt fleir

Nu ska ä årdnas å pysslas

I kväld ska int jäär knysslas

Syynar noga vareeviga dörr

Tsänder visst på all lååsa

Kuddona snusar i höiji som förr

Drömber o åm såmarä i bååsa

Pållä i stallä håckrar tyst

Helst vil ‘an haa nu just

Haavra å timoteeshöiji

He sko ‘an ita me nöiji

Fåårföuses dörä han öppnar på glänt

Siir hor di såver tär inne

Eingang hadd e jo reintååv hänt

Ät toppä hadd rambla åv pinne

Prissi i kåijå siin gläfsar nätt

Viftar på romppå, mårrar tär’ätt

Läng ha di tsänd varaader

Prisse, å all tömti aader

Tåmttä han vil nu ti sist gaa inn

gålses fålttsi så näära

Noo ha han märkt, ätt di haft i sinn

arbeitä hans haa i äära

Tassar i kamarä in på tååna

Sockar tyst å skådar på bååna

Läng han staar i höönä

De här är hans bästa löönä

Söis ha ‘an siitt döm, faar å såån

samblas åkring sama boolä

Föödas å froodas, men vadanifråån

Kåmber di hij ti joolä

Ungdooma kåmber i mängda stoor

Saan di växt opp så bort di foor

Kåmber, å är, försvinder,

Gååtå vaal alder na minder.

Så långt i dag, vi taar en bäta e gango, som tå de huggd romppo åv kattn, så int e sko ta så ont! 8) Fortsättning följer i nästa nummer! 😀   Trevlig kväll!