Dagsarkiv: 19 december, 2010

Ladan och tåmttä

Allt blir inte som man tänkt, men nånting blir det i varje fall! Det blev en pepparkakslada! 8)

Mitt på vinträ ä tsöldä håål, stsäänona blinkar å lyyser

Fålttsi såver i en ååvsiides gåål, heila natuurä ryyser

Mååna ha stidsi å lyyser klaar, snöö ligger dsuup över allt di haar

Löövä ha folli å bjärcka ä nätsin

Tåmttä eismen halls vätsin!

Staar tär så gråå vi föusä deiss, så gråå moot en viitan driivå

Skådar såm förr, just samaleiss åpp imoot måånas stsiivå

Skådar moot skooje som mörk å varm

drar åkring gåålä en tryggan karm

Grobblar på gårrsvååran gååtå

Finns ä na svar på hä fråågå? 😮

Här har jag lånat några rader från Bror Hagströms översättning av V.Rydbergs ”Tomten” till Kokkola språåtsje. 😀

Trevlig fjärde Advent!