Dagsarkiv: 20 december, 2010

Tomten funderar mera

Han riiver i håårä allt ‘an förmåår, skakar på hövå å ondrar

”Nää, hä fråågå är noo alltför svåår hor håårt ja änn tänker å fondrar

Nu haar int ja tiide ti grobel na meir

Arbeitstiima ti vaal jo allt fleir

Nu ska ä årdnas å pysslas

I kväld ska int jäär knysslas

Syynar noga vareeviga dörr

Tsänder visst på all lååsa

Kuddona snusar i höiji som förr

Drömber o åm såmarä i bååsa

Pållä i stallä håckrar tyst

Helst vil ‘an haa nu just

Haavra å timoteeshöiji

He sko ‘an ita me nöiji

Fåårföuses dörä han öppnar på glänt

Siir hor di såver tär inne

Eingang hadd e jo reintååv hänt

Ät toppä hadd rambla åv pinne

Prissi i kåijå siin gläfsar nätt

Viftar på romppå, mårrar tär’ätt

Läng ha di tsänd varaader

Prisse, å all tömti aader

Tåmttä han vil nu ti sist gaa inn

gålses fålttsi så näära

Noo ha han märkt, ätt di haft i sinn

arbeitä hans haa i äära

Tassar i kamarä in på tååna

Sockar tyst å skådar på bååna

Läng han staar i höönä

De här är hans bästa löönä

Söis ha ‘an siitt döm, faar å såån

samblas åkring sama boolä

Föödas å froodas, men vadanifråån

Kåmber di hij ti joolä

Ungdooma kåmber i mängda stoor

Saan di växt opp så bort di foor

Kåmber, å är, försvinder,

Gååtå vaal alder na minder.

Så långt i dag, vi taar en bäta e gango, som tå de huggd romppo åv kattn, så int e sko ta så ont! 8) Fortsättning följer i nästa nummer! 😀   Trevlig kväll!