Dagsarkiv: 21 december, 2010

Slutgrubblat för tomten

Tåmttä han kliiver på höjskolla saan
Säss å tar åv se skooa
Höögst ondi taatsi, såm an är vaan
Nederåm svälonas booa
Nu är svälonas booa toom
Saan närmber maj, tå allt böri bloom
Hiiååt di kåmber ååter
Fluuer, kvittrar å lååter

Svälona ti fluuer jo vääden åmm
Mytsi di åt tåmttä berättar
Int naa äntå åm gååtå, såmm,
alder fråån sinnä lättar
Dsinom en sprundså i trangan vråå
lyyser på gobbä från mååna en stråål
Måånjuus i stsäddsi blänker
Tåmttä grobblar å tänker

Skooje ha tystna, int en suus
Liivä på ååkrä ha dåmna
Langt från ååge hörs forssä bruus
Tycks heila vääden ha såmna
Tomttä lyystrar; å halft såm en drööm
Tycker sä gliidandes neer i en strööm
Ondrar, vartååt vi ska fara
Ondrar vann källdå må vara

Köldä åm nattä på vinträ ä svåår
Stsärnona gliiser å blinkar
Öga på tåmttä ä vååt åv en tåår
Mååna åt gobbä vinkar
Mörkrä täätnar kring bygd å land
Snöö ligger kald på sjöö å strand
Bjärcka å aspa staar nätsin
Tåmttä eismen är vätsin.

Tomten kom inte fram till något svar på sin fråga, kanske det är många andra som inte gjort det heller …

          Trevlig kväll!