Månadsarkiv: januari 2011

Sista januaridagen

Nu har det redan gått en tolvtedel av året (1/12), det går fort, inte konstigt att man blir gammal!  🙂  Alla vill leva länge men ingen vill bli gammal sägs det. Och varför är det så? Ålderns höst är ju mognadens tid, alla vill ju att frukterna ska mogna! 🙂 
Med facit i hand kan jag ärligt säga: jag vill inte ha tillbaka ungdomstiden, den osäkra tiden; hur ska mitt liv bli, med tusen obesvarade frågor! –  Nu vet jag att det blev som det blev, behöver inte fantisera, hoppas, längta, drömma, bli besviken, bara att ta dagen som den kommer och göra vad jag vill av den.  Än så länge är det så, men jag är ju ”bara” 70 år!

Gårdagen är förbi, morgondagen har du inte sett, idag hjälper Herren.

        Ha en bra dag både yngre och äldre! 8)

Annons

Klakaföre

Vet inte hur man ska våga gå ut i dag, det är glashalt men jag är ju ingen utemänniska heller så ingen större skillnad fast jag sitter inne en månad till. Borde alltså finnas gott om tid att skriva inlägg men huvudet är tomt som ett urblåst äggskal. 😦  Så vi tar från miniboken:

Artikel 26 – Integrering av personer med funktionshinder:
Unionen erkänner och respekterar rätten för personer med funktionshinder att få del av åtgärder som syftar till att säkerställa deras oberoende, sociala och yrkesmässiga integrering och deltagande i arbetslivet.
*****************************************************************

Det här får bli den sista artikeln jag citerar fast det finns lika många till , som jag tänkt skriva in här. Har tappat intresset, och kommer jag inte på något annat att skriva om låter jag helt enkelt bli. Visst blir det bra så gott folk? 😮

                                      Trevlig solig söndag! 8)

Barn och äldre

Artikel 24 – Barnets rättigheter:
1. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd.
De skall fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter skall beaktas i frågor som rör barnen i förhållande till deras ålder och mognad.
2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga eller privata institutioner skall barnets bästa komma i främsta rummet.
3. Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då det strider mot barnets bästa.

Artikel 25 – Äldres rättigheter:
Unionen erkänner och respekterar rätten för äldre att leva ett värdigt och oberoende liv och att delta i det kulturella livet.

                 ———————————————–

 Vet inte så noga vad som menas med äldre, nuförtiden är det nästan förbjudet att tala om gamla, det heter äldre äldre har jag hört! Och när blir man det, kanske vid 85 år? 😮

Hur som helst är det viktigt att både barn och äldre tas på allvar och inte nedvärderas!

Go kväll!

 

Mera jämlikhet

Artikel 23 – Jämställdhet mellan kvinnor och män:
Jämställdhet mellan kvinor och män skall säkerställas på alla områden, inbegripet i fråga om anställning, arbete och lön.
Principen om jämställdhet utgör inget hinder för att behålla eller vidta åtgärder som innebär särskilda förmåner för det underrepresenterade könet.

Har vi kommit så långt i EU att detta gäller överallt, månne??

Vissa åtgärder har vidtagits på en viss blogg i dag!  😀

God natt och god sömn till er alla! 8)

Skapa nytt …

”Skapa nytt” ska man klicka på när man ska skriva nytt inlägg, men vanligtvis är det ganska lite nyskapelse i mina inlägg, så också i dag. Har inte mycket att komma med, så det får bli:

Artikel 22 – Kulturell, religiös och språklig mångfald:
Unionen skall respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden.

Kort och koncist, det borde gälla för Kirsi också, hon med kräkningsreflexerna! 😛  Hon får nog hålla sig med kyypakkaus i fortsättningen, det kan vara farligt att bli stungen av en huggorm! Men de är väl fridlysta numera, det borde hon också veta! 😀

Ha en bra dag!

Oligosaurus Plex

Nu ska jag berätta om en lycklig tilldragelse. Det blev nämligen tillökning i familjen i dag. Klockan 18.45 såg Oligosaurus Plex dagens ljus eller rättare sagt lampans ljus, det var ju mörkt då redan. Och fotoblixten såg han också med sina svarta knappögon.Är han inte söt?  😮 Fast han blev lite rädd för den lilla skräcködlan som dök upp just när han för första gången stod på sina skakiga ben för att fotograferas.

     Trevlig kväll och god natt!  8)

Alla väntar på sommarn…

Det gör också tant lma  😀  Som omväxling från alla snöbilder ska rosentanten bjuda på lite Queen E rosor i dag! Vad tycker ni bättre om, snö eller rosor ? 😮 

Vandris svar kan man gissa men hon får nog svara själv också! 😉
Det ska bl intressant att se om mina härliga rosor klarat vintern, hoppas verkligen det!
Trevlig början på vecka 4!

Eskimå

En eskimå vid sin igloo!

Är det någon som inte fått tillräckligt av det vackra vita byggmaterialet kan ni få till bortslumpningspris härifrån! 😀

Här har vi så det räcker nu!

Trevlig söndagkväll! 8)

Diskriminering

Artikel 21 – Icke-diskriminering:
1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning skall vara förbjuden.
2. Innom tillämpningsområdet för Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i de fördragen, skall all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

God natt sov gott! 8)

Jämlikhet

Artikel 20 – Likhet inför lagen:
Alla människor är lika inför lagen.

Det är ju självklart, så behövs det verkligen en sådan artikel? Och behandlas alla människor lika fast artikeln finns, någon som vet? 😮

Inte mycket jag uträttar nuförtiden, om jag inte sitter vid datorn sitter jag på soffan alldeles handfallen, slö, slapp och likgiltig, som av bilden synes!  8)

                              Ha en bra fortsättning på dagen alla önskar Ima! 😀