Dagsarkiv: 3 januari, 2011

Artikel 3

Den tredje januari passar visst det här:

Artikel 3.  Människans rätt til integritet:
1. Var och en har rätt till fysisk och mental integritet.
2. Innom medicin och biologi skall i synnerhet följande respekteras:
— Den berörda personens fria och informerade samtycke, på de villkor som föreskrivs i lag.
— Förbud mot rashygieniska metoder, i synnerhet sådana som syftar till urval av människor.
— Förbud mot att låta människokroppen och dess delar i sig utgöra en källa till ekonomisk vinning.
— Förbud mot reproduktiv kloning av människor.

Så lyder artikel 3 i EU. Det får räcka för i dag!  8)