Dagsarkiv: 7 januari, 2011

Angående anställningar

Det har alltid klagats på att det är för lite vårdare anställda i åldringsvården.Urklippet är från en SuPer-tidning mer än 10 år sedan. Men den här gruppens förslag tycks inte ha förverkligats ännu! 😦
Flickorna säger: ”Vår planeringsgrupp föreslår, att på chefsnivå uppsägs femton gubbar och i stället avlönas för den inbesparade summan 45 flickor för att arbeta… alltså arbeta!” 😀

Ha en riktigt bra råskvädersfredag alla! 8)