Dagsarkiv: 11 januari, 2011

Ordningen återställd

Skolan har börjat och veckorna är så långa de ska vara. I går började MIna lektioner i MI. Jumppa en timme i lågstadiet och ryska en och en halv timme i gymnasiet. Trevligt att komma in i gamla gängor igen. Men tyvärr hinner man bli slöare både i kroppen och knoppen under några veckors uppehåll med aktiviteterna.

Artikel 10
Tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet:
1. Denna rätt innefattar frihet att byta religion eller övertygelse och frihet att ensam eller i gemenskap med andra, offentligt eller enskilt, utöva sin religion eller övertygelse genom gudstjänst, undervisning, sedvänjor och ritualer.
2. Rätten till vapenvägran skall erkännas enligt de nationella lagar som reglerar utövandet av denna rättighet.