Dagsarkiv: 13 januari, 2011

Det snöar

Och jag som trodde solen skulle lysa upp Knuts  och Nuuttis dag!
Men om ett par timmar kommer treåringen, han får vara min sol i dag! 8)

Artikel 12 – Mötes och föreningsfrihet:
1. Var och en har rätt till frihet att delta i fredliga sammankomster samt till föreningsfrihet på alla nivåer, särskilt på det politiska, fackliga och medborgerliga området, vilket innebär rätten för var och en att bilda och ansluta sig till fackföreningar för att skydda sina intressen.
2. De politiska partierna på unionsnivå skall bidra till att unionsmedborgarnas politiska vilja kommer till uttryck.

Artikel 13 – Frihet för konsten och vetenskapen:
Konsten och vetenskapliga forskningen ska vara fria. Den akademiska friheten skall respekteras.

Alltså enligt artikel 13, nu i dag den 13:de januari får vi vara hur konstiga vi vill om jag tolkar innehållet rätt? 8)

Ha en bra dag!