Dagsarkiv: 14 januari, 2011

Privilegierad

Det skrivs så mycket nu om svenskhat  och finskhat och språkbråk i alla möjliga debatter. Född som fullständigt enspråkig finlandssvensk av mer eller mindre finskhatande föräldrar för 70 år sedan, kunde jag ha blivit en finskhatare, men av någon outgrundlig anledning är jag inte det. Kanske för att det fanns evakuerade i granngården från Kemijärvi, när jag var en liten flicka, väcktes intresset för finska språket. Inte vet jag, men jag hade alltid en önskan att lära mig förstå och tala finska. Jag har lite svårt att förstå varför det fortfarande finns folk som håller så hårt på sitt eget språk att de inte ens vill försöka lära sig något annat. Det gäller båda språkgrupperna i vårt land. Inte för att min finska är något att skryta över, men vanlig vardagsfinska bör nog alla klara av att lära sig, (när jag har gjort det) det har man stor nytta av.

Men hur som helst ska vi ge alla finskatalande tillfälle att tala vårt språk så: ”Byri på svensk!” 8)

Och så tar vi  samtidigt i dag, på Zacharias Topelius (1818-98) födelsedag, en artikel om våra grundläggande rättigheter i EU.

Artikel 14 – Rätt till utbildning:
1. Var och en har rätt till utbildning och till tillträde till yrkesutbildning och fortbildning.
2. Denna rätt innefattar möjligheten att kostnadsfritt följa den obligatoriska undervisningen-
3. Friheten att inrätta undervisningsanstalter med iakttagande av de demokratiska principerna och föräldrars rätt att tillförsäkra sina barn sådan utbildning och undervisning som står i överensstämmelse med föräldrarnas religiösa, filosofiska och pedagogiska övertygelse skall respekteras enligt de nationella lagar som reglerar utövandet av dessa rättigheter.

Solig fredag! Visst är vi privilegierade? 😮