Dagsarkiv: 17 januari, 2011

Glad i dag

Läste en kolumn i dag av en klok man om tvåspråkigheten och jag blev riktigt glad. så borde alla tänka i Finland, både de som är födda som enspråkiga finnar  och finlandssvenskar. Jag citerar: ”Ju mera man lär känna andra språk, dessto vackrare, nyansrikare och mera rytmiskt låter det.” För att inte tala om nyttan av att förstå och göra sig förstådd på ett annat språk än det egna. Vidare skriver han: ”För oss finskspråkiga finländare har den svenskspråkiga befolkningen och dess språkkunskaper varit och kommer fortsättningsvis att vara till oerhörd nytta. Handels- och kulturkontakterna till de övriga nordiska länderna är för oss ytterst viktiga. Där är exportspråket svenska och inte engelska”

Hoppas bara att Aatto Ainali också har skrivit samma kolumn på finska och skickat den till finska tidningar! Som avslutning skriver han hur mycket nytta han och hans döttrar haft av svenska också utomlands. ”Vi ids inte längre tala om tvångssvenska. Det lönar sig inte att såga av sin egen gren. Det är på oss finskspråkigas ansvar att Finland förblir tvåspråkigt också i framtiden. Förhoppningsvis äger majoriteten den visdomen.”  Så skriver en klok finsk man! 8)