Dagsarkiv: 18 januari, 2011

Symöte

Håller på att glömma bort ”mina grundläggande rättigheter i EU”!

Artikel 16 – Näringsfrihet:
Näringsfrihet skall erkännas i enlighet med gemenskapsrätten samt nationell lagstiftning och praxis.

Artikel 17 – Rätt till egendom:
1. Var och en har rätt att besitta lagligen förvärvad egendom, att nyttja den, att förfoga öve den och att testamentera bort den. Ingen får  berövas sin egendom utom då samhällsnyttan kräver det, i de fall och under de förutsättningar som föreskrivs i lag och mot rättmätig ersättning för sin förlust vid lämplig tidpunkt. Nyttjandet av egendomen får regleras i lag om det är nödvändigt för allmänna samhällsintressen.
2. Immateriell egendom skall vara skyddad.

 Såja , vad som menas med immateriell egendom har jag inte ritkigt på klart, liksom mycket annat i EU som också övergår mitt ringa förstånd! 8) Men ha en bra dag gott folk!  Nu far jag på symöte! 😀