Dagsarkiv: 19 januari, 2011

Asyl och utvisning

Artikel 18 – Rätt till asyl:
Rätten till asyl skall garanteras med iakttagande av reglerna i Genèvekonventionen av den 28 juli 1951 och protokollet av den 31 januari 1967 om flyktingars rättsliga ställning och i enlighet med Fördraget om upprättande av Europeiska gemenskapen.

Artikel 19 – Skydd vid avlägsnande, utvisning och utlämning:
1. Kollektiva utvisningar skall vara förbjudna.
2. Ingen får avlägsnas, utvisas eller utlämnas till en stat där han eller hon löper en allvarlig risk att utsättas för dödsstraff, tortyr eller andra former av omänsklig eller förnedrande bestaffning eller behandling.
********************************************************************
Kanske snön är bara småsaker att klaga på när man annars får känna sig trygg i sitt eget land i EU och inte behöver fly eller söka asyl i annat land. Något utvisningshot har jag inte heller fått, ännu!

Njut av snön och ha en skön dag! 🙂