Diskriminering

Artikel 21 – Icke-diskriminering:
1. All diskriminering på grund av bland annat kön, ras, hudfärg, etniskt eller socialt ursprung, genetiska särdrag, språk, religion eller övertygelse, politisk eller annan åskådning, tillhörighet till nationell minoritet, förmögenhet, börd, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning skall vara förbjuden.
2. Innom tillämpningsområdet för Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen och Fördraget om Europeiska unionen, och utan att det påverkar tillämpningen av någon särskild bestämmelse i de fördragen, skall all diskriminering på grund av nationalitet vara förbjuden.

God natt sov gott! 8)

0 tankar på “Diskriminering

 1. scriptrix

  Det där ser ju mycket bra ut på pappret! Tyvärr fungerar det inte i praktiken! Inte i något enda EU-land!

  Gilla

  1. lma7 Inläggets författare

   Lagar, regler och paragrafer verkar vara till för att överträdas och för att en del högt uppsatta personer ska ha något att sysselsätta sig med och få bra betalt?? (Kanske någon känner sig diskriminerad nu av en gammal tant?) 8)

   Gilla

 2. Zwei

  Det här medför också en hel del extra arbete. Man bör alltså dagligen begrunda och komma ihåg att trakassera alla bloggtanter lika mycket, så ingen känner sig diskriminerad. Den risken vågar man inte ta om man är rädd om det egna skinnet. 8)

  Gilla

  1. lma7 Inläggets författare

   Och så måste man svara på alla kommentarer så att ingen känner sig diskvalificerad? 8) Hur mycket extra jobb det än kan tänkas bli. 😛

   Gilla