Dagsarkiv: 27 januari, 2011

Mera jämlikhet

Artikel 23 – Jämställdhet mellan kvinnor och män:
Jämställdhet mellan kvinor och män skall säkerställas på alla områden, inbegripet i fråga om anställning, arbete och lön.
Principen om jämställdhet utgör inget hinder för att behålla eller vidta åtgärder som innebär särskilda förmåner för det underrepresenterade könet.

Har vi kommit så långt i EU att detta gäller överallt, månne??

Vissa åtgärder har vidtagits på en viss blogg i dag!  😀

God natt och god sömn till er alla! 8)

Skapa nytt …

”Skapa nytt” ska man klicka på när man ska skriva nytt inlägg, men vanligtvis är det ganska lite nyskapelse i mina inlägg, så också i dag. Har inte mycket att komma med, så det får bli:

Artikel 22 – Kulturell, religiös och språklig mångfald:
Unionen skall respektera den kulturella, religiösa och språkliga mångfalden.

Kort och koncist, det borde gälla för Kirsi också, hon med kräkningsreflexerna! 😛  Hon får nog hålla sig med kyypakkaus i fortsättningen, det kan vara farligt att bli stungen av en huggorm! Men de är väl fridlysta numera, det borde hon också veta! 😀

Ha en bra dag!