Barn och äldre

Artikel 24 – Barnets rättigheter:
1. Barn har rätt till det skydd och den omvårdnad som behövs för deras välfärd.
De skall fritt kunna uttrycka sina åsikter. Dessa åsikter skall beaktas i frågor som rör barnen i förhållande till deras ålder och mognad.
2. Vid alla åtgärder som rör barn, oavsett om de vidtas av offentliga eller privata institutioner skall barnets bästa komma i främsta rummet.
3. Varje barn har rätt att regelbundet upprätthålla ett personligt förhållande till och direkta kontakter med båda föräldrarna, utom då det strider mot barnets bästa.

Artikel 25 – Äldres rättigheter:
Unionen erkänner och respekterar rätten för äldre att leva ett värdigt och oberoende liv och att delta i det kulturella livet.

                 ———————————————–

 Vet inte så noga vad som menas med äldre, nuförtiden är det nästan förbjudet att tala om gamla, det heter äldre äldre har jag hört! Och när blir man det, kanske vid 85 år? 😮

Hur som helst är det viktigt att både barn och äldre tas på allvar och inte nedvärderas!

Go kväll!

 

0 tankar på “Barn och äldre

 1. scriptrix

  Barn och gamlingar, ja! Men hur är det med oss som är lite mittemellan? Har vi några mänskliga rättigheter?

  Men allvarligt talat, visst önskar vi alla att både barn och gamla ska ha ett drägligt liv!

  Gilla

 2. lma7 Inläggets författare

  Men Scriptrix, alla artiklar hittills har ju gällt normala människor som dig och alla andra, det här är bara lite specialrättigheter för barn och vi som är barn på nytt! 😀 Som t.ex att delta i det kulturella livet här på bloggen! 8)

  Gilla