Dagsarkiv: 5 februari, 2011

5:te februari

 En dag som denna för 207 år sedan föddes Johan Ludvig Runeberg. Det är 134 år sedan han dog vid 73 års ålder. Det var en hög ålder det på den tiden.
I vår Psalmbok finns 28 psalmer som Runeberg skrivit helt eller så är de delvist bearbetade. Många av dem har sjungits flitigt av barn, unga och äldre. Han skrev för alla olika tillfällen, årstider och högtider av alla slag.
Ett par verser ur en nyårs psalm från 1854 av Johan Ludvig:

   Om straff du ville kräva, vem skulle då gå fri?
   Vi hade skäl att bäva; i synder vadar vi.
   En enda tröst vi har: att en har brotten sonat.
   För hans skull har du skonat oss syndare envar.

   Vi tackar dig o Herre för tusenfaldig nåd.
   Det bättre som det värre, allt var ditt visa råd.
   Om allt vi hade fått som önskat här har blivit,
   då hade du oss givit en olycksalig lott.

   Det som oss mest behagar, det är att medgång få.
   Men du gav klara dagar och mulna likaså.
   När modet blev för stort, du sorger till oss sände.
   När vi till dig oss vände kom trösten lika fort.

Nu ska jag ta en Runebergstårta till kaffet!  8)

 Ha det gott på Runebergs egen dag välj någon av hans psalmer, läs, sjung och begrunda!