Gammal önskan

Herre, ge mig en frisk kropp
och tillräckligt förstånd
att i görligaste mån hålla den frisk.

Ge mig ett helgat sinne,
som håller det för ögonen
som är gott och rent,
som inte låter sig bedragas av det onda,
utan finner möjligheter
att få ordning och reda i allt.

Se till
att jag inte gör mig för mycket bekymmer
om det som gärna vill göra sig brett
och som kallar sig Jag.

Ge mig sinne fö vänlig humor.
Ge mig nåden att förstå ett skämt,
så att jag finner litet lycka i livet
och kan ge den vidare till andra.

Detta önskade den engelske statsmannen Thomas Moore för mer än 450 år sedan! – Man kan undra vilka önskningar statsmän har nuförtiden! 😮

  Tillönskar Eder en trevlig fredagskväll! 8)