Dagsarkiv: 23 oktober, 2011

Källan

Psalmboken är en bra bok. Där finns många pärlor. Men många gånger tänker man kanske inte så mycket på orden när man sjunger eller så glömmer man dem genast. Ibland är det några ord som stannar lite längre i minnet.  I dag måste jag läsa på nytt psalm 413 av Johan Olof Wallin:

Befall i Herrens händer din möda och din väg
och hur sig världen vänder hans ord i hjärtat äg
Ty intet ord är givet som Herrens ord så visst.
Det visar väg till livet, och fördig hem till sist.

Tro ej han löftet bryter, tro ej han glömmer dig,
när stormen kring dig ryter och molnen hopar sig.
Han far på vindens vingar, gör molnen till sin vagn
och själva skadan tvingar att tjäna dig till gagn.

Var trofast! Natten dagas, nu purpras österns rand.
Allt mörkret från dig jagas utav den Starkes hand
som ur sitt hus Orion och morgonstjärnan för
och nåden över Sion i gryningsdaggen strör.

Alltså Guds hjäjp förbida och räds ej mänskors hot.
Är Herren på din sida, vem kan stå dig emot?
Sin kraft han dem förlänar som vandrar i hans bud.
Allt till det bästa tjänar för dem som älskar Gud.

Läs gärna alla 7 verserna!

J.O.Wallin har också skrivit psalm 449 som är så vacker. Den slutar så här:

Ack, när så mycket skönt i varje åder
av skapelsen och livet sig förråder,
hur skön då måste själva källan vara,
den evigt klara!

I väntan på …

Kanske jag borde sätta in en klocka på bloggen som räknar ner hur många dagar det är kvar tills jag får träffa julgubben!  😀 Det brukar  Vandris ha när hon ska till Lappland, men sanningen att säga klarar jag inte av sådana finesser, så he får vara! 😛

Det är nu så att familjen med fem-åringen tycker att hon och mommo behöver få träffa julgubben! De bor lite längre söderut och får så lite snö på vintern så de vill gärna se lite mera av den varan!

Vad gör man inte för att få vara tillsammans med barn och barnbarn som man inte träffar varje vecka precis. Hotell är bokat och nu gäller det att ha tålamod i väntan på julgubben …  8)

Trevlig söndag!