Tänk dig det!

OM DU KAN TÄNKA DIG DET SÅ KAN DU GÖRA DET.

Ibland kan man stänga in en stor hund med ett staket som den lätt skulle kunna hoppa över, helt enkelt därför att hunden helt enkelt inte kan tänka sig att den kan klara staketet.
Ibland låter vi fantasin bli instängd av vår oro. Vi kan bli instängda i ett mönster av oro därför att vi inte kan tänka oss att det finns någon utväg. Men det finns en möjlighet att leva bortom oron — kan du tänka dig det?

Ur samma lilla bok som tidigare läste jag detta!  8)