Dagsarkiv: 28 februari, 2012

Kalevaladagen

Den finska kulturens dag är det idag. Rune, Runa och Onni har namnsdag, onneeksi olkoon!

Dagen till ära har ÖT  en dikt av svenske Nisse F. som jag instämmer i denna dag:

GRUBBEL
Det är så erbarmligt lite
en människa kan förstå.
Man skulle ej grubbla och tänka
men tänker och grubblar ändå.
Och dagarna fogas till veckor,
och veckorna fogas till år.
Man skulle ej snärjas av grubbel
så hastigt som livet förgår.

Carpe diem, nu far jag på symöte, Ha en bra grubbelfri dag!  8)