Dagsarkiv: 8 mars, 2012

Bloggillamåendeundersökningsutredning

I går ställde Scriptrix fem frågor till bloggarna i mitt föregående inlägg:”Mår du bra?”

1 Mår du dåligt av att andra lägger in fina bilder på sina bloggar?

2 Mår du dåligt av att andra skriver kloka och intelligenta inlägg?

3 Tror du att alla andra bloggare lever mycket ”flashigare” liv än du själv gör?

4 Mår du dåligt av att andra får mycket fler kommentarer än du?

5 Blir du smått hysterisk och får lust att slänga datorn i väggen när det krånglar och du inte kommer in på bloggen?

Det föll på min lott att analysera svaren:
Resultatet blev mycket positivt, endast en (1) har svarat JA på frågorna 1-4, medan de flesta var lite osäkra på hur de skulle förhålla sig till fråga nr 5.  det varierade lite mellan ett rungande JA och lite mera undvikande svar!
Det torde vara ca. 85,7 %  eller 6/7 delar av de svarande som mår relativt bra med sitt bloggande, förutom att ca hälften 50% känner ett visst illamående av att inte komma in på bloggen när de önskar.

Nu har inte en viss blogglös Apas svar och inte heller mina egna tagits med i statistiken  (det skulle förändra välmåendeprocenten en aning, tror jag)  😛

Enligt Scriptrix är statistik vetenskap, men detta bör tas med en stor nypa salt!  8)