Dagsarkiv: 9 juni, 2012

De fattigas syner

Dikt, verklighet, kvittar väl föga

och sanningar givs det så många.

De fattigas syner är höga

som deras stugor är trånga.

Det sägs att den rike föraktar;

han fruktar mera, han följer

var dröm som den fattige vaktar

med ängslan som illa han döljer.

Nils Ferlin.

Det var allt för i dag!  Inte mycket, men alltid något!  8)