Åldringar

Det skrivs en hel del nu om vad som bör göras för åldringar! Kan det bero på att det snart är kommunalval?  Tycker mig ha märkt att det ungefär vart fjärde år verkar mera angeläget att förbättra åldringarnas situation … !!  Mera rehabilitering och mera vårdare behövs, skrivs det. Och det är ju alldeles klart det eftersom vi nu är över en miljon pensionärer, fyllda 65 år, som har rösträtt!  Vad ska ”de” ta sig till med oss??  8)

0 tankar på “Åldringar

  1. scriptrix

    Det är likadant här, vart fjärde år ska det göras mycket för barn, gamla, sjuka och arbetslösa! (Barn har visserligen inte rösträtt, men föräldrarna har!)

    Gilla