Dagsarkiv: 5 maj, 2013

Ett är nödvändigt

Så heter en andaktsbok skriven av Hans Erik Nissen, dansk präst och rektor för bibelhögskolan i Hilleröd.

Citerar några rader för 5 maj:

”Jag skulle vilja bryta upp och vara hos Kristus, det vore mycket  bättre. Filipperbrevet 1:23.
Paulus gläder sig inte över att dö, men han gläder sig över möjligheten att få vara med Jesus som har banat en väg genom döden. Den vägen är så öppen att en kristen vid dödens tröskel inte behöver se döden , utan bara Guds härlighet….
…… Att längta efter att få vara med Jesus är inte detsamma som att vara trött på livet….
Vi reser mot evigheten och förlitar oss på Jesu fullbordade verk. Det håller! Vi saknar ingenting! Snart kommer den dagen då vi får möta Herren!”

Det var bara några rader ryckta ur betraktelsen för idag. Andaktsboken rekommenderas!martin

Ha en bra söndag!