Dagsarkiv: 28 maj, 2013

Igenvuxet

Vem ska gallra i grönskan vid vår del av stranden!  😮  Villagrannen har tagit bort buskarna som skymde sikten till sjön vid sin strand. Det syns tydligt var rån går!   Visst är det trevligt med grönska, men fö mytze å fö lite stzämber allt!  🙂sly