Igenvuxet

Vem ska gallra i grönskan vid vår del av stranden!  😮  Villagrannen har tagit bort buskarna som skymde sikten till sjön vid sin strand. Det syns tydligt var rån går!   Visst är det trevligt med grönska, men fö mytze å fö lite stzämber allt!  🙂sly

0 tankar på “Igenvuxet

  1. lma7

    Hmm, Mumsen, vi får se vad Oopsen har för åsikter om det! Kanske vill han extraknäcka lite i alskogen? .. 😉

    Gilla