Domar

Vi drabbas av en del domar i våra  liv. Jag har läst  någonstans att ålderdomen är den hårdaste av alla domar, men jag är väl för ung ännu att uttala mig om det. Sjukdomar finns det av många slag men bara en hälsa. Fattigdomen drabbar en stor del av världens befolkning. Kanske ändå värst om man är dömd med flera domar samtidigt.. t.ex. ålderdom, fattigdom och sjukdom är ingen bra kombination.

Men att vara fattig och känna sig fattig behöver inte vara samma sak. Av två människor som äger lika mycket kan en känna sig rik och den andra fattig.  ”Rik nog som nöjd är”! — Nästan lika är det med ålderdomen, av två som är lika gamla känner en sig gammal och den andra känner sig ung. Men det kan ju inte vara så att fattigdom och ålderdom är en känsla?

Det finns många andra domar men det här var några man kan drabbas av.  Fördomar ska man försöka undvika..

Annonser